• GÜZEL SANATLAR FAKÜLTELERİNİN YETENEK SINAVLARINA HAZIRLIK, RESİM KURSU, ATÖLYE KADIKÖY ART,
  • KADIKÖY'DE ATÖLYE KADIKÖY ART'TA GÜZEL SANATLAR FAKÜLTELERİNİN YETENEK SINAVLARINA HAZIRLIK

“Resim, çok geniş, köklü kültüre ve metoda dayanır. İlimsiz pratik yapılabileceği hususunda ısrar edenler, pusulasız, dümensiz bir geminin tayfalarına benzerler. Nereye gittiklerini kesin olarak kestiremezler. “
Ressam Leonardo da Vinci
 

RESİM NEDİR ?

Geniş anlamı ile resim; bir ifade ve anlatım vasıtasıdır. Bir şekil sanatıdır. Bunu biraz daha açacak olursak, resim; görülenlerin, duygu düşünce ve intibaların çizgi, şekil ve renklerle ifade edilmesidir. Bir ifade vasıtası olan resmin yapısında, anlatımında ressamı etkileyen bir takım felsefi görüşlerin varlığını da dikkate almak gerekir. Güzel Sanatların doğuşundan bu yana her devrin düşünce ve kültür olanaklarına göre bir başkalaşım aşaması geçiren bu felsefi görüşler çok çeşitlidir.

OKUMAK İSTEDİĞİNİZ AKIMLAR İÇİN İKONLARIN ÜSTÜNE TIKLAYINIZ

KLASİZİM
KLASİZİM
BAROK
BAROK
NEOKLASİZİM
NEOKLASİZİM
EMPRESYONİZM
EMPRESYONİZM
KÜBİZM
KÜBİZM
SÜRREALİZM
SÜRREALİZM
EKSPRESYONİZM
EKSPRESYONİZM
SEMBOLİZM
SEMBOLİZM
FOVİZM
FOVİZM
FÜTÜRİZM 
FÜTÜRİZM
KONSRÜKTİVİZM
KONSRÜKTİVİZM
SUPREMATİZM
SUPREMATİZM
ABSTREEKSPRESYONİZM
A.EKSPRESYONİZM
KİNETİKART
KİNETİKART
MİNYATÜR
MİNYATÜR
MİNYATÜR
 ROKOKO
MİNYATÜR
 POP ART
MİNYATÜR
BAUHAUS EKOLÜ
MİNYATÜR
MİNİMALİZM
MİNYATÜR
NAİF SANAT

Bir millet sanattan ve sanatkârdan
mahrumsa, tam bir hayata sahip olamaz.

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK